Klachten regeling


Elke klacht is een kans om het beter te doen, ben je het niet eens met een beslissing of heb je een klacht maak het bespreekbaar.

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

Het vastleggen van een procedure om klachten van deelnemers binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.

Mocht je ontevreden zijn over een dienst of de opleiding, laat mij dit dan binnen 14 dagen weten door mij een mail te sturen, jij-veer-krachtig@hotmail.com. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

Klachten meld je binnen 14 dagen na de aanschaf van een product of dienst aan mij. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ook bij een klacht blijft de verplichting tot betaling staan tot dat er uitsluitsel is gegeven.

Klachtenprocedure:

Een klacht wordt ten alle tijde vertrouwelijk behandeld. Indien Jij-Veer-Krachtig wordt benaderd met een klacht, zal Nicole Verkerk eerst proberen samen met de klager tot een passende oplossing te komen. De klacht dient binnen 4 weken na binnenkomst te worden afgehandeld. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Nicole Verkerk beide het onderdeel over de gegrondheid van de klacht. Mocht er geen overeenkomst worden gevonden tussen beide partijen, wordt er gebruik gemaakt van een extern persoon.        Pauline Waals van Visual Storyteller-Pauline zal de klacht als externe behandelen.                                                    Contact gegevens Pauline Waals:                                                                                                                                    Info@visualstoryteller-pauline.nl                                                                                                                                      Telefoonnummer: 06-81895504 

Jij-veer-Krachtig, de klager en de externe persoon nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.