Opleiding

Zinvol aansluiten bij kinder(tekening)en

Beeldentaal is de taal die kinderen van nature spreken.

De belevingswereld van een kind kan ongrijpbaar zijn. Hoe voelt een kind zich, hoe ervaren ze dingen, wat gaat er in hen om? Kindertekeningen kunnen hier inzicht in geven, als je weet waar je naar kijkt. Door zonder oordeel te kijken, zie je wat een tekening/kustwerk ons te vertellen heeft en geeft dit een mooie ingang naar het onbewuste achter het werk. 

Tijdens de opleiding Zinvol aansluiten bij Kinder(tekening)en, laat ik je ervaren hoe je met creatieve middelen zoals: tekenen, schilderen en werken met klei kunt aansluiten bij wat een kind op dat moment nodig heeft, vanuit wat je ziet in de tekening.

Het is als coach belangrijk om alles mee te nemen, dus wat je ziet in de tekening en wat je van het kind en of ouders hebt gehoord. Zo kun je kennis en beeld samenvoegen en kinderen op weg helpen.

Als coach planten we een zaadje, lopen we even mee met de kinderen om ze vervolgens vanuit hen eigen kracht weer verder te laten gaan.

We zijn allemaal KUNSTenaars

Alles is kunst wat kinderen, jongeren of volwassen maken. Kijk er ook zo naar en ga er zorgvuldig mee om. Je krijgt een inkijkje in het onbewuste, bekijk het zonder oordeel, stel soms een vraag en neem de informatie in je op. Het is een KUNST om er op de juiste manier op in te spelen. Geniet vooral van alle kunstwerken die je te zien krijgt.

KUNST

K-rachtig

U-iting

N-atuurlijk

S-ymbolisch

T-otaalbeeld

De kracht van het zelf ervaren

Je weet wat je vraagt als je een opdracht geeft

Je onthoud een opdracht beter door het zelf te doen

Je krijgt de opdrachten zodat je er gelijk mee aan de slag kan met kinderen

De kracht van werken met creatieve middelen

Ontwikkeling: je grenzen verkennen en uitbreiden, iets van de andere kant bekijken

Zelfinzicht: ervaren en begrijpen van eigen (halfbewuste) gevoelens en ervaringen

Weer in balans komen

De opleidingsdagen:

10 modules, 10 dagen, 1 keer per maand.                                                                                      De dagen zijn van 10:00 tot 16:00 op vrijdag of op zaterdag, inclusief lunch.          

De inhoud:

Per lesdag staat een ander onderwerp op het programma zoals: ontwikkelingsfases in kindertekening, kleuren, symbolen, plaats op het papier, materialen, mens tekening, boom tekening, huis tekening, gezinstekening. Alle creatieve opdrachten doe je eerst zelf. Het zijn er ongeveer 6 per dag. Na de opleiding kun je dus ruim 60 creatieve opdrachten inzetten die een kind versterken in het zelfbeeld, zelfvertrouwen, samenspel, emotionele ontwikkeling en eigen kracht. Het systemisch werken komt ook aan bod, met daarbij passende opdrachten voor gezinnen, ouder/kind.

De vaardigheden die je bezit na de opleiding:

Je kunt aansluiten bij de beeldentaal van kinderen met beeldentaan

Je kunt signalen in kindertekeningen herkennen

Je kunt tekenspel/creatieve opdrachten passend inzetten bij elke ontwikkelingsfase 

Je kunt behoeftes en stagnaties signaleren en daarbij aansluitend tekenspel/creatieve opdrachten aanbieden

Je kunt naar eigen inzicht de geleerde opdrachten inzetten 

Je kunt tekenspel/creatieve opdrachten inzetten tijdens individuele begeleiding of in gezinnen

Locatie

Op locatie in Brakel in kleinen groepjes maximaal 4 personen.

Kosten:

€1.795,- inclusief basis pakket bestaande uit: reader, instructie kaarten, groot schetsboek, kleurpotloden, pastel potloden en krijt.